Results 2017 | Toraidhean 2017

Co-fharpais Bhliadhnail Pìobaireachd

Annual Piping Competition

Saturday 4th  March 2017

 

Ceòl Mòr/Pìobaireachd

1  Callum Beaumont - Calum Beaumont

2  Niall Stewart - Niall Stiùbhart

3  Glenn Brown – Glenn MacIlleDhuinn

4  Jamie Forrester – Seumaidh Forrester

5  Craig Sutherland - Craig Sutharlanach

 

Ceòl Beag/March Strathspey and Reel

1  Finlay Johnston - Fionnlagh MacIain

2  Cameron Drummond - Camshron Druimeanach

3  Callum Beaumont - Calum Beaumont

4  Douglas R. Murray -  Dùghlas Moireach

5  Graham Drummond - Greum Druimeanach

 

Port Grad-charach/Port-cruinn/Hornpipe and Jig

1  Cameron Drummond - Camshron Druimeanach

2  Niall Stewart - Niall Stiùbhart

3  Callum Beaumont - Calum Beaumont

4  Craig Sutherland - Craig Sutharlanach

5  Jamie Forrester – Seumaidh Forrester

 

Bòbhla-Ròis Theàrlaich Hepburn don Phrìomh Bhuannaiche

The Charles Hepburn Rose Bowl for the Overall winner

 

Callum Beaumont - Calum Beaumont